Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske fagfelt.

Sentralt i faget er bevegelse. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Dette omfatter blant annet manuelle teknikker, øvelser og eventuelt bruk av tekniske hjelpemidler.

I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut.

Fysioterapiutdanningen i Norge er en fireårig høyskoleutdanning som gir bachelorgrad. Det fjerde året er turnustjeneste, ett halvt år på sykehus eller institusjon og ett halvt år i kommunen.

Fysioterapeuter har tradisjonelt jobbet i kommunene, på sykehus/institusjoner og på private institutter med eller uten driftstilskudd. Fysioterapeuter driver både individuell behandling og behandling i grupper. Ofte har pasienten henvisning fra lege eller annen instans, noe som kan gi refusjon via folketrygden/ HELFO. Hvor mye som blir refundert er avhengig av driftstilskuddsavtale med kommunen, henvisning og diagnose bestemt av legen.

Meiningen Praksis AS har avtale om Driftstilskudd fra Lesja kommune for fysioterapitjeneste.

Pasienter kan få fysioterapibehandling også uten henvisning fra lege.

Ultralyd

Meiningen Praksis har utstyr til og utfører ultralydundersøkelser.

Fysioterapeut Kari Hole har utdannelse med kompetanse på ultralyddiagnostikk av muskel- og skjelettsystemet. Hun har godkjent eksamen fra 2013.

Se www.ultralydscanning.no.

Ultralyddiagnostikk av muskel og skjelett

Ved hjelp av ultralyd kan fysioterapeuten se inn mot beinstruktur, muskulatur, bløtvev og ledd.

Før en skanning gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funn som gjøres, ønsker fysioterapeuten å kunne stille en mer eksakt diagnose for å kunne gi en bedre behandling. Enkelte ganger kan det være etter en slik undersøkelse og utredning, at pasienten bør henvises tilbake til lege eller annet helsepersonell.

Er ultralydbølger farlige?

Den form for ultralyd som benyttes i praksisen, er akkurat den samme som benyttes hos lege/jordmor når man er gravid, den er derfor helt uskadelig og uten bivirkninger.

I motsetning til normal røntgen og CT hvor det brukes røntgenstråling, så benytter ultralyd-apparatet seg av lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen når de treffer forskjellige typer vev under huden. En avansert datamaskin tolker disse lydbølgene, analyserer og omdanner det til bilder på en skjerm.

Hva kan man se på ultralydbildene?

En erfaren klinikker kan se en rekke patologiske tilstander på bildene. De vanligste tilstandene fysioterapeuten ser etter, er skader på muskel og bindevev, innvekst av blodkar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon (irritasjon/betennelse), avleiring av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser/hevelser som kan indikere skadet vev.

Om oss

Meiningen Praksis As
Stavheimsgrende 8
2666 Lora
Lesja kommune i Nord-Gudbrandsdal
Oppland Fylke

Kari Hole

Norges Idrettshøgskole (NIH), Oslo 1989 -1992.
Grunnfag idrett.
Mellomfag kroppsøving.
Mellomfag helse- og idrettsbiologi.
Høgskolen i Oslo, avd. fysioterapi, 1992 – 1995.
Ansatt på Steffensrud Opptreningssenter 1996 -1997.
Ansatt som kommunal fysioterapeut i Lesja Kommune, 1997 – 2001.
Ansatt som fysioterapeut i privat praksis ved Meiningen Praksis AS siden 2001.
Eksamen i bruk og diagnostisering med ultralydscanning av muskel - og skjelettsystemet 2013.
Årlige fysioterapi- og idrettsfaglige oppfølgingskurs.

Kontakt oss